top of page

Geschiedenis van Drukkerij Anderson van 1835 tot heden
      
Op 15 April 1835 begon de uit Engeland afkomstige A. Anderson een boekbinderij aan de Nes in Amsterdam. Na enige tijd verhuisde het bedrijf naar de Kerkstraat 132, in een aldaar leegstaand voormalig koetshuis. Na het overlijden van de heer Anderson nam zijn vrouw samen met haar zoon het roer over, onder de naam Wed. Anderson & Zn. De zoon echter toonde niet veel animo voor het boekbindersvak en na het overlijden van zijn moeder vroeg hij de dienst doende knecht, B.G. Hilhorst, of hij de zaak over zou willen nemen. De knecht stemde in en bleek in alle opzichten de juiste persoon voor de overname. Tijdens zijn dienstjaren bleek hij in het bezit van de nodige vakkennis en was uitgegroeid tot een gedegen vakman, wat blijkt uit de overgebleven boeken uit die tijd, tevens was hij in het bezit van een goed zakelijk inzicht. Een vijfjarenplan werd gesmeed.


Na de overname stond B.G. Hilhorst aan de wieg van de oprichting van de Nederlandse Bond van Boekbinders en aan die van de geboorte van zes zonen. Deze zonen gingen op latere leeftijd ook aan het werk binnen het bedrijf en op de 60e verjaardag van B.G. Hilhorst namen deze zonen het bedrijf over. In die jaren werd het bedrijf flink uitgebreid. Zo werden er naast het boekbinden ook kantoorboeken gemaakt, gelinieerd, er verrees een zetterij en een drukkerij. Zo veranderde de boekbinderij in en allround drukkerij waar diverse formulieren, alle soorten mappen en zelfs enveloppen werden gemaakt. De broers verdeelden het werk zodanig dat ieder zijn eigen afdeling bestierde. Kantoor, zetterij, drukkerij, binderij, linieerinrichting en afwerking hadden zo hun eigen aanspreekpunt.

 

De werkzaamheden werden in die tijd met de hand gedaan en waren erg arbeidsintensief. Uiteindelijk resulteerde dit in een florerend bedrijf van 35 werknemers, die dagelijks de vier degel- en vier cylinderpersen, twee snijmachines, een zetmachine en twee linieermachines draaiende hielden.

Na uittreding van vier broers bleven er uiteindelijk 2 werkzaam over.

 

De jongste, Willem, bleef kinderloos. Floris, de tweede van de overgebleven broers, niet en voedde vier kinderen op. Een dochter en drie zoons, waarvan de jongste zoon, Floor, al regelmatig in de drukkerij meewerkte en daar ruimschoots ervaring opdeed en van alle markten thuis bleek.

Op 1 oktober 1971 nam Floor, samen met zijn vrouw Anja de drukkerij over en veranderde de naam van Firma Anderson in Drukkerij Anderson. Moeilijke tijden braken aan. De vraag naar kantoorboeken nam door toedoen van de snelle automatisering in een snel tempo af, liniëren was niet meer van toepassing. De vraag naar boekdruk nam af, de Offset deed zijn intrede, met alle kinderziektes van dien, de losse letters en letterkasten verdwenen en ze kregen ze te kampen met een ernstig personeelsgebrek. Nieuwe tijden braken aan.

 

Zo gebeurde het, zoals de traditie betaamt, dat Frank, zoon van Floor Hilhorst, in 1992 de drukkerij overnam. Frank was tijdens zijn opleiding aan het Grafisch Lyceum al werkzaam bij zijn vader, en ronde de opleiding, na een stage periode bij een grote drukkerij, af waar hij de nodige extra ervaring opdeed, met goed gevolg af. Daarna werkte hij nog een paar jaar bij een grotere drukkerij in Haarlem. Vanaf dat momemt klaar voor een nieuwe pagina in de geschiedenisboeken van Drukkerij Anderson. Frank investeerde keer op keer in de modernste machines om alsmaar aan de nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. De ontwikkelingen volgen elkaar in een ras tempo op, stilstand is achteruitgang. Deze moderniseringen, waar geen eind aan komt, vragen ook om een moderne behuizing. Het voormalig koetshuis aan de kerkstraat voldeed niet meer, en zo verhuisde Drukkerij Anderson in 2001 naar de rand van Amsterdam op het Airport Business Park Lijnden. Na 20 jaar zijn wij verhuist naar de Visseringweg 32 in Diemen.

bottom of page